Internet - pytania i odpowiedzi

Tutaj uzyskasz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania:
Czy mogę korzystać z usługi dostępu do Internetu świadczonej przez BTVK „GAWEX” nie posiadając usługi telewizji cyfrowej?
Co oznacza że będę posiadał stały dostęp do Internetu?
Czy posiadając usługę do Internetu mogę podłączyć więcej niż 1 komputer?
Kto jest odpowiedzialny za zabezpieczenie mojej sieci domowej?
Czy posiadając usługę do Internetu zyskam bezprzewodowy dostęp do Internetu?
Jaki standard routera Wi-Fi wybrać?
Czy posiadając usługę dostępu do Internetu zyskam bezprzewodowy dostęp do Internetu z dowolnego miejsca?
Jak przyśpieszyć swoją sieć Wi-Fi?
Czy opłata za usługę dostępu do Internetu jest zależna od czasu połączenia?
Czy usługa dostępu do Internetu jest opatrzona limitem transferu danych?
Czy prędkości usługi dostępu do Internetu jest gwarantowana?
Czy uruchomienie usługi dostępu do Internetu wpłynie negatywnie na jakość telewizji?
Jak sprawdzić Adres IP i czy komputer pobrał go prawidłowo?
Co robić, gdy nie można połączyć się z Internetem?
Procedura RESET
Co robić gdy modem sam się zresetuje?
Dlaczego nie należy wyłączać modemu kablowego?
Jak otrzymać fakturę za Dostęp do Internetu?
Dane na fakturze są niepoprawne. Co zrobić?
Pobrane z konta e-mail faktury uległy skasowaniu. Jak uzyskać duplikat?
Dlaczego nie mogę korzystać z usługi dostępu do Internetu chociaż mieszkam w zasięgu sieci BTVK „GAWEX”?


Czy mogę korzystać z usługi dostępu do Internetu świadczonej przez BTVK „GAWEX” nie posiadając usługi telewizji cyfrowej?
Tak jest to możliwe od 1 sierpnia 2015 r.

Co oznacza że będę posiadał stały dostęp do Internetu?
Oznacza to, że nie będziesz musiał każdorazowo wdzwaniać się do Twojego dostawcy Internetu, tak jak ma to miejsce w przypadku połączenia telefonicznego lub ADSL - teraz po prostu włączysz komputer i od razu będziesz mógł korzystać z zasobów Internetu.

Czy posiadając usługę do Internetu mogę podłączyć więcej niż 1 komputer?
BTVK „GAWEX” pozwala na podłączenie maksymalnie 3 terminali (urządzeń końcowych typu komputer klasy PC, netbook, notebook / laptop, konsola gier itd.). Podłączenie kolejnych terminali wykonuje Abonent we własnym zakresie zakupując na własny koszt urządzenie typu switch (przełącznik), router, router Wi-Fi (bezprzewodowy router) access point Wi-Fi (bezprzewodowy punkt dostępu) oraz ewentualne okablowanie, karty sieciowe. Podobnie jak zakup montaż oraz konfiguracja urządzeń przeprowadzana jest przez Abonenta.

Kto jest odpowiedzialny za zabezpieczenie mojej sieci domowej?
Na Abonencie spoczywa odpowiedzialność za zabezpieczenie sieci (szczególnie w przypadku rozwiązań bezprzewodowych) przed dostępem osób trzecich. Niezabezpieczona sieć to nie tylko dzielenie się łączem, ale często zasobami domowej sieci LAN, oraz możliwość podsłuchania oraz przechwycenia takich informacji jak nazwy użytkownika oraz hasła, które wykorzystujemy nie tylko  przy korzystaniu z poczty elektronicznej czy portali społecznościowych, ale także korzystając z internetowego konta bankowego.

Czy posiadając usługę do Internetu zyskam bezprzewodowy dostęp do Internetu?
Nie. Używane przez BTVK „GAWEX” modemy kablowe łączą się z komputem za pośrednictwem kabla sieciowego zakończonego wtykami RJ-45. Aby uzyskać dostęp bezprzewodowy należy we własnym zakresie zakupić, zamontować oraz skonfigurować odpowiednie urządzenia wykorzystujące standard Wi-Fi.

Jaki standard routera Wi-Fi wybrać?
Aby móc w pełni wykorzystać oferowane przez BTVK "GAWEX" prędkości usługi dostępu do Internetu należy wyposażyć się w router w standardzie Wi-Fi 5 znany dawniej jako 802.11ac, typu minimum AC1750. Należy zwrócić uwagę by gniazda INTERNET/WAN oraz LAN były w standardzie gigabitowym (1000 Mb/s). W związku z ogromną popularnością sieci Wi-Fi dokonując zakupu warto rozważyć zakup takiego modelu, który pracuje jednocześnie na pasmach 2,4 i 5 GHz. Więcej o standardach sieci Wi-Fi.

Czy posiadając usługę dostępu do Internetu zyskam bezprzewodowy dostęp do Internetu z dowolnego miejsca?
Nie. Używane przez BTVK „GAWEX” modemy kablowe łączą się komputerem za pomocą kabla sieciowego zakończonego wtykami RJ-45. Zastosowanie urządzeń typu router Wi-Fi, access point Wi-Fi (bezprzewodowy punkt dostępowy) umożliwia korzystanie z usługi dostępu do Internetu na nie wielkich obszarach. Najczęściej jest to do ok 100m w terenie zabudowanym oraz 400m w terenie otwartym. Powyższe zależne również jest od wielu czynników takich jak zakłócenia, przeszkód jakie musi pokonać sygnał Wi-Fi.

Jak przyśpieszyć swoją sieć Wi-Fi?
Zapraszamy do zapoznania się z obszernym poradnikiem na stronie diver.net.pl.

Czy opłata za usługę dostępu do Internetu jest zależna od czasu połączenia?
Nie. Czas połączenia z siecią Internet nie wpływa na opłatę abonamentową za usługę dostępu do Internetu. Możesz korzystać całą dobę nie spoglądając na zegarek i martwiąc się o wysokość opłaty abonamentowej ponieważ zawsze będzie w takiej samej wysokości.

Czy usługa dostępu do Internetu jest opatrzona limitem transferu danych?
Nie. Usługa dostępu do Internetu nie posiada limitu transferu danych, dlatego nie ma konieczności śledzenia ilości przetransferowanych danych z i do sieci Internet. w związku z powyższym opłata abonamentowa nie jest zależna od ilości przetransferowanych danych z i do sieci Internet oraz nie ma konieczności dokupowania pakietu transferu danych jak np. u operatorów GSM.

Czy prędkości usługi dostępu do Internetu jest gwarantowana?
Nie. BTVK „GAWEX” oferuje łącza umożliwiające osiąganie pewnych maksymalnych prędkości. Łącza gwarantujące określoną prędkość są łączami przeznaczonymi przede wszystkim do zastosowań profesjonalnych, a nie do użytku domowego. Dodatkowo trzeba pamiętać, że są to łącza bardzo drogie i gdyby BTVK „GAWEX” oferowało łącza z prędkością gwarantowaną, koszt korzystania z usługi byłby kilkukrotnie wyższy.

Czy uruchomienie usługi dostępu do Internetu wpłynie negatywnie na jakość telewizji?
Nie. Uruchomienie usługi dostępu do Internetu nie spowoduje pogorszenia jakości usług świadczonych przez BTVK „GAWEX”.

Jak sprawdzić Adres IP i czy komputer pobrał go prawidłowo?
Przykład dla Windows 98/SE/ME:
Z menu START wybrać opcję URUCHOM i wprowadzić polecenie winipcfg, następnie nacisnąć klawisz ENTER. w wyświetlonym oknie wyświetlonych zostanie kilka pól informacyjnych. Pierwsze to rozwijalne menu zawierające listę aktywnych urządzeń sieciowych (jeśli na liście nie ma karty sieciowej, oznacza to, że sterowniki są błędnie zainstalowane). z listy tej należy wybrać kartę sieciową, za pośrednictwem której podłączony jest modem kablowy (w większości wypadków jest tam dostępna tylko ona). Po dokonaniu wyboru aktualny adres IP zostanie wyświetlony w linii Adres IP i powinien posiadać postać 172.16.xxx.xxx, 46.238.xxx.xxx, 10.40.xxx.xxx, 46.187.xxx.xxx gdzie x są zależne od abonenta. Jeśli występuje tam adres rozpoczynający się cyframi 169 oznacza to, że komputer nie pobrał prawidłowego adresu IP i nie posiada dostępu do sieci i Internetu. Odświeżenie adresu IP następuje za pomocą przycisków zwolnij wszystko, napraw wszystko.
W przypadku Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
adres IP można odczytać wcześniej wybierając Menu > Uruchom, bądź korzystając ze skrótu WinLogo + R na klawiaturze, następnie w oknie dialogowym wpisać polecenie:
cmd /k ipconfig /all
Następnie w oknie wiersza poleceń należy odczytać Adres IP karty sieciowej połączonej z modem kablowym. UWAGA! W przypadku podłączenia poprzez router w sposób przewodowy lub bezprzewodowy adres komputera może rozpoczynać się od 192.168.xxx.xxx, 172.16.xxx.xxx lub 10.xxx.xxx.xxx, ale w tym przypadku nie musi to świadczyć o poprawnej konfiguracji czy działąjącej usłudze.

Co robić, gdy nie można połączyć się z Internetem?
1. Należy upewnić się czy nie została uszkodzona instalacja telewizji kablowej oraz połączenie modemu kablowego z komputerem. Częstym przypadkiem jest rozłączenie przewodów np. gdy znajdują się one za biurkiem lub innym stanowiskiem komputerowym.
2. Upewnić się, że modem kablowy jest włączony do źródła zasilania, a w przypadku modemów firmy Thomson i Motorola dodatkowo czy jest zapalona dioda POWER lub INTERNET. Modemy te posiadają przycisk uśpienia i nagminnym przypadkiem jest wyłączanie jego działania właśnie tym przyciskiem. Dlatego przypominamy: dioda POWER, INTERNET lub ONLINE musi być zapalona, aby komputer miał dostęp do sieci i Internetu
3. Upewnić się, czy sterowniki karty sieciowej są prawidłowo zainstalowane w systemie. Podstawową cechą prawidłowo zainstalowanej karty sieciowej jest właściwie pobrany przez komputer adres IP. Jak to sprawdzić napisano w poprzednim punkcie. Najprostszym sposobem poradzenia sobie z wadliwie zainstalowanymi sterownikami jest usunięcie ich z systemu i zainstalowanie na nowo. Przed tą czynnością należy się upewnić, że posiadamy płytę CD lub inny nośnik ze sterownikami do karty sieciowej oraz płytę instalacyjną systemu Windows. Przeinstalowane sterowniki ustawią wszystkie opcje sieciowe w tryb automatyczny, czyli komputer i sieć komputerowa zestawią połączenie na podstawie informacji wysłanych przez serwer BTVK "GAWEX", co zapewni prawidłowe działanie łącza oraz brak możliwości ręcznego konfigurowania. w opcjach internetowych, w panelu sterowania, w zakładce obsługa, w pozycji ustawienia sieci LAN należy wyłączyć wszystkie opcje.
4. Należy sprawdzić czy terminowo opłacany jest abonament za usługi BTVK "GAWEX".
5. Należy sprawdzić czy jest poprawnie skonfigurowane konto e-mail na serwerze BTVK GAWEX i czy jest odbierana
6. Należy wykonać procedurę RESET.
7. w przypadku dalszych problemów z usługą prosimy o kontakt z Lokalnym Biurem Obsługi Klienta BTVK „GAWEX” (mając na uwadze sprawną obsługę prosimy Klientów o przygotowanie: numeru umowy, MAC modemu, książeczki opłat przed kontaktem z nami).

Procedura RESET
1. Na chwilę odłączyć od zasilania modem oraz router jeśli jest podłączony do modemu kablowego, następnie należy odczekać około 3 minuty; w przypadku braku efektu:
2. Wykonać reset komputera oraz modemu (dotyczy modemów Thomson, Arris, CISCO na tylnej ściance opisany jako RESET lub RST - wciskając go delikatnie na około 5 sekund. Po wykonaniu resetu należy odczekać od 5 do 45 minut do zalogowania modemu; w przypadku braku efektu
3. Wykonać kolejny reset, polegający na naciśnięciu i przytrzymaniu RESET lub RST od 5 do 10 sekund do prześwietlenia diod (dotyczy modemów Thomson, Arris, CISCO); w przypadku braku efektu należy skontaktować się z Lokalnym Biurem Obsługi Klienta BTVK „GAWEX” (mając na uwadze sprawną obsługę prosimy Klientów o przygotowanie: numeru umowy, MAC adresu modemu (HFC MAC, Cable MAC, CM MAC lub MAC), książeczki opłat przed kontaktem z nami) podając niezbędne dane w postaci nr umowy, imienia, nazwiska oraz adresu na jakim świadczona jest usługa.
Cała procedura RESET może trwać od 5 minut do około 4 godzin. Procedura reset powinna być wykonywana jedynie na niezalogowanym modemie lub na polecenie serwisu. Reset modemu nie ma wpływu na prędkość działania łącza.

Co robić gdy modem sam się zresetuje?
Jeżeli w czasie pracy diody modemu sygnalizują, że został on zresetowany (diody zapalają się kolejno z różną szybkością), nie należy ponownie resetować modemu, ani tym bardziej wyłączać zasilania modemu. Należy wówczas odczekać, aż świecenie diod się ustabilizuje do prawidłowego ustawienia. Sytuacja taka może mieć miejsce w przypadku, gdy modem zostanie zresetowany z przyczyn systemowych i nie powinna trwać dłużej niż około 1-2 min. jakiekolwiek przerwanie tej procedury może powodować problemy z dalszą ciągłością łącza. Dlatego przypominamy, iż modem powinien być w sposób ciągły podłączony do zasilania i nie należy przeprowadzać jego włączeń i wyłączeń bez uzasadnionej przyczyny, jak np. wyjazd z domu na dłuższy czas czy remont.

Dlaczego nie należy wyłączać modemu kablowego?
Modem musi pracować w trybie ciągłym (24 godziny na dobę) aby utrzymać optymalne warunki jego pracy i jakości dostarczanej usługi, prac konserwacyjnych i konfiguracyjnych łącza! Dla dobra Abonentów dostarcza informacje o stanie łącza w mieszkaniu, w przypadku gdy modem kablowy jest wyłączany powyższe informacje nie są zbierane co uniemożliwia szybką diagnozę ewentualnego problemu.

Jak otrzymać fakturę za Dostęp do Internetu?
Elektroniczne obrazy faktur VAT za usługę Dostępu do Internetu w sieci BTVK GAWEX przesyłane są na konto e-mail użytkownika każdego miesiąca rozliczeniowego. Otrzymany e-mail jest gotowy bezpośrednio do wydruku, w zależności od programu pocztowego abonenta.

Dane na fakturze są niepoprawne. Co zrobić?
W przypadku stwierdzenia niezgodności w danych na elektronicznym obrazie faktury, należy niezwłocznie skontaktować się z Lokalnym Biurem Obsługi Klienta BTVK „GAWEX” (mając na uwadze sprawną obsługę prosimy Klientów o przygotowanie: numeru umowy, MAC modemu, książeczki opłat przed kontaktem z nami) w celu weryfikacji poprawności danych i zapobieżenia ponownemu ich użyciu w kolejnych miesiącach rozliczeniowych.

Pobrane z konta e-mail faktury uległy skasowaniu. Jak uzyskać duplikat?
Elektroniczne obrazy faktur za każdy miesiąc rozliczeniowy są ponownie wysyłane na konto e-mail klienta na koniec każdego roku więc jeśli nie jest to konieczne wystarczy poczekać na zbiorczą wysyłkę roczną.

Dlaczego nie mogę korzystać z usługi dostępu do Internetu chociaż mieszkam w zasięgu sieci BTVK „GAWEX”?
Korzystanie z usługi dostępu do Internetu jest możliwe wszędzie tam, gdzie docierają dwukierunkowe łącza sieci BTVK „GAWEX”. Część obszarów, w których świadczone są pozostałe usługi nie zostały jeszcze zmodernizowane na potrzeby usługi dostępu do Internetu. BTVK „GAWEX” pragnie świadczyć usługi na jak największym obszarze w związku z tym systematycznie modernizujemy naszą sieć.

Masz pytania? Odpowiemy:
Chełmno, ul. Wodna 30a
tel. 56 676 20 65
chelmno@tvgawex.pl
pn - pt 8.00 - 16.00

BIURO - SERWIS USŁUG:
tel. 56 676 20 65
chelmno@tvgawex.pl
pn - pt 8.00 - 16.00

SERWIS USŁUG:
tel. 600 464 280
pn - pt 16.00 - 21.00
so - n 9.00 - 21.00
święta 9.00 - 21.00

NUMER KONTA:
13 9486 0005 0006 7957 2000 0002
Masz pytania? Odpowiemy:
Chełmno, ul. Wodna 30a | tel. 56 676 20 65 | chelmno@tvgawex.pl | pn - pt 8.00 - 16.00

BIURO - SERWIS USŁUG:
tel. 56 676 20 65 | chelmno@tvgawex.pl | pn - pt 8.00 - 16.00

SERWIS USŁUG:
tel. 600 464 280 | pn - pt 16.00 - 21.00 | so - n 9.00 - 21.00 | święta 9.00 - 21.00

NUMER KONTA: 13 9486 0005 0006 7957 2000 0002

stat4u

realizacja diver.net.pl